PV GAS Và PVCFC Cùng Hiện Thực Hóa Hướng Đi Mới

Nguồn khí permeate là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất của Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) cùng nghiên cứu các giải pháp để có thể thu hồi toàn bộ lượng khí permeate gas này, nhằm tận dụng tối ưu công suất và sản lượng khí về bờ.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán khí permeate gas

Ngày 13/7, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức ký kết hợp đồng mua bán khí permeate gas tại Cà Mau.

Đại diện PV GAS và PVCFC tham gia ký kết

Đại diện PV GAS và PVCFC tham gia ký kết

Với giải pháp thu hồi khí permeate gas từ Nhà máy Khí Cà Mau có thể bổ sung khoảng 2,0% nhu cầu khí, góp phần tăng lên tới 5% công suất Nhà máy Đạm Cà Mau. Sau khi triển khai thực tế, giải pháp này cũng giúp tăng doanh thu cho Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau khoảng 1 triệu USD/năm, đồng thời cung cấp nguồn khí nhiên liệu có giá hợp lý, tiết kiệm cho PVCFC khoảng 2,5 triệu USD/năm.

Phát biểu trong Lễ ký kết, lãnh đạo 2 bên đều khẳng định hợp đồng mua bán khí permeate gas từ Nhà máy Khí Cà Mau một lần nữa đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa PV GAS và PVCFC; chứng minh thành quả hiện thực từ sức mạnh đoàn kết, tinh thần nỗ lực sáng tạo của người lao động Dầu khí, góp phần để mối quan hệ giữa PV GAS và PVCFC ngày càng gắn kết hơn nữa, cùng nhau phát triển và tạo lợi ích chung cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).