PV GAS tích cực nâng cao chất lượng ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn

Với đặc thù hoạt động trong ngành công nghiệp khí nên công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được coi trọng, đặt lên hàng đầu trong hoạt động của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).  Hoạt động ATVSLĐ được PV GAS xác định là một trong những yếu tố quan trọng, góp

Read More
Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong: PV GAS đoàn kết phát huy tối đa tiềm lực, đa dạng hóa trong mô hình kinh doanh mới

Tại Hội nghị Người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa qua, ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu cấp thiết của PV GAS trong thời gian tới: đó là việc chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng đa dạng

Read More