Khánh Thành Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau Với Vốn Đầu Tư Hơn 10.000 Tỷ Đồng

Với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, giá trị của gói thầu EPC khoảng 5.500 tỷ đồng, Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau được xây dựng với chủ trương chế biến sâu, nhằm tăng giá trị khí, tận dụng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh năng lượng […]

Read More