PV GAS tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu

Trong Quý 1, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu cho CBCNV với những nội dung bổ ích và thiết thực. Đây là nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – một trong 3 mục tiêu chiến lược phát triển PV GAS trong năm 2021 và giai đoạn kế tiếp đã được Đảng ủy PV GAS (PetroVietnam Gas) quyết nghị và tích cực triển khai.

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp ủy và công tác xây dựng Đảng

Vào các ngày 29, 30/3 và 06, 07/4 vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cấp ủy, nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy các chi bộ, cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy các đơn vị trong toàn Tổng công ty (01 lớp tại Vũng Tàu, 01 lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh). Các lớp tập huấn nhận được sự hỗ trợ tổ chức của Trường Cao đẳng Dầu khí.

Lớp tập huấn nghiệp vụ cấp ủy, nghiệp vụ công tác Đảng tại Tp.HCM

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cấp ủy và công tác xây dựng Đảng cho cán bộ cấp ủy, cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy luôn được Đảng bộ Tổng công ty quan tâm thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trực thuộc và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh, quốc phòng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót khi thực hiện các nghiệp vụ về công tác đảng viên, công tác cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, v.v…, mà nguyên nhân chủ yếu và bao trùm là do một số cán bộ cấp ủy cơ sở, cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy chưa hiểu sâu, nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và đảng viên; các quy định của Đảng về công tác cấp ủy, công tác cán bộ cũng như quy định, quy trình, nguyên tắc, phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chính vì vậy, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cấp ủy, nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy, nhất là cán bộ cấp ủy các chi bộ và cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy trở thành nhiệm vụ cấp thiết; không chỉ thực hiện chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Tổng công ty mà còn là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Với tinh thần đó, nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề quan trọng và cần thiết, thuộc về nghiệp vụ công tác cấp ủy, công tác xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…, đòi hỏi cán bộ cấp ủy, nhất là cấp ủy các chi bộ, cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy phải hiểu sâu, nắm vững để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu giúp việc cấp ủy tại đơn vị. Báo cáo viên tại Hội nghị là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tập huấn và đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tham gia học tập đầy đủ; chủ động, tích cực, thẳng thắn trao đổi với báo cáo viên những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Đảng tại đơn vị để trên cơ sở đó, các báo cáo viên trao đổi, đưa ra phương pháp, giải pháp phù hợp nhằm giúp các học viên hiểu sâu hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác cấp ủy, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại đơn vị trong tình hình mới.

Chương trình triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS 2021

Khóa đào tạo triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) PV GAS

Tại trụ sở PV GAS Tp. HCM vừa liên tiếp diễn ra các khóa đào tạo triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) PV GAS mang tên: “Cách thức hành động để đi đến mục tiêu”.

Đây là Chương trình đào tạo nằm trong chuỗi hoạt động triển khai thực hành Văn hóa doanh nghiệp PV GAS. Gần 500 CBCNV của Cơ quan Điều hành, các đơn vị trực thuộc khối dự án – kinh doanh sản phẩm khí đã tham gia các khóa đào tạo.

Tham gia tư vấn tại Khóa đào tạo có bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Tổng giám đốc; ông Lê Ngọc Đăng, Nhà huấn luyện và các thành viên của công ty ActionCOACH CBD FIRM. Khóa đào tạo cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của  Trường Đại học Dầu khí.

Các học viên thể hiện niềm vui đoàn kết sau khóa học

Căn cứ Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc phê duyệt và triển khai “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”, quá trình tiếp tục triển khai và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS được đẩy mạnh, tạo nên những giá trị và thành tựu đáng ghi nhận trong gần 2 năm qua. Là đơn vị Lá cờ đầu của toàn Tập đoàn, trong 30 năm xây dựng và phát  triển, PV GAS đã xây dựng thành công và duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt. Chính vì vậy, trong thời gian tới, PV GAS tập trung phát huy bản sắc văn hóa của mình, thực hiện các chương trình thực hành thông qua phong cách, lề lối làm việc, tổng kết tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa để tiếp tục nâng tầm bản sắc văn hóa PV GAS. Đặc biệt, việc tuân thủ và tự hào phát triển các giá trị văn hóa Petrovietnam sẽ luôn luôn được PV GAS đặt làm kim chỉ nam hành động, kiên quyết xiết chặt đội ngũ, đóng góp một phần không nhỏ vào nền Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới. PV GAS cũng xác định, để đưa Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam, phát huy VHDN PV GAS vào cuộc sống lao động, PV GAS cần tổ chức các khóa đào tạo, đưa Chương trình  triển khai thực hành VHDN một cách mạnh mẽ hơn nữa, trang bị thêm lý tưởng và mục tiêu để cuối cùng có được sự thống nhất trong tư tưởng và trong hành động của toàn TCT; chung tay, hợp lực cả về tinh thần lẫn sức lực, trí tuệ của toàn thể đại gia đình PV GAS.

Tại khóa đào tạo, Ban tổ chức và các chuyên gia đã trình bày những nội dung liên quan đến các vấn đề văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp và phát triển văn hóa doanh nghiệp nói riêng, khẳng định văn hóa là lợi thế cạnh tranh quan trọng bậc nhất và bền vững nhất của doanh nghiệp/tổ chức; Để hoàn thiện và tăng cao tầm vóc của doanh nghiệp thì phải đầu tư cho văn hóa… Bằng các phương pháp đào tạo mở sôi động và đáng nhớ, Khóa đào tạo đã cung cấp các bước nhận diện và nâng tầm VHDN, phương pháp điều hành công tác VHDN, các lưu ý khi xây dựng và đổi mới các quy trình/giá trị văn hóa có tác dụng hữu hiệu, đề cao các giá trị văn hóa độc lập và tổng hòa với toàn Văn hóa Petrovietnam. Tại buổi huấn luyện toàn thể CBCNV đã được lắng nghe, trao đổi thảo luận, thực hành: Tư duy và thói quen cốt lõi kiến tạo thành công, 5 điểm bùng nổ trong thực hành Teamwork, 6 chìa khóa xây dựng Winning Team, Thực hành 5 giá trị cốt lõi: An toàn – Chuyên nghiệp – Hợp tác – Đổi mới – Hiệu quả; Thông điệp, niềm tin của Lãnh đạo PV GAS với toàn thể CBCNV trong thực hiện khát vọng PV GAS VỮNG VỊ THẾ – VƯƠN TẦM CAO…

Các bài tập làm việc nhóm rất thú vị và thiết thực

Tại Chương trình đào tạo, CBCNV PV GAS đã có những ý kiến phát biểu chia sẻ sôi nổi về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp PV GAS; trình bày những định hướng triển khai liên quan để cùng góp sức cho định hướng VHDN PV GAS trong thời gian tới.

Qua chương trình huấn luyện mỗi CBCNV đều nhận thức, thấu hiểu và ý thức mạnh về sứ mệnh của PV GASER mang nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên phục vụ sự phát triển của công đồng, doanh nghiệp, người dân và đất nước, Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng PV GAS thành doanh nghiệp Khí mạnh….,  bằng tư duy tích cức, chủ động trong công việc, tham gia 100%, hợp tác win – win và hành động An toàn, chuyên nghiệp, đổi mới để hợp thành Hiệu quả.