PVCFC và PV GAS tiến hành Lễ ký kết mua bán khí permeate gas

PVCFC Và PV GAS Tiến Hành Thu Mua Nguồn Permeate Gas

Vào ngày 13/7/2018, Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiến hành Lễ ký kết hợp đồng mua bán khí permeate gas tại tỉnh Cà Mau.

Tận dụng nguồn khí permeate gas của Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau

Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau là công trình thực hiện chủ trương chế biến sâu, có công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 condensate nhằm gia tăng giá trị khí, tận dụng và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Nhà máy Khí Cà Mau đã xuất gần 79.000 tấn LPG (đạt 142% kế hoạch 6 tháng) và hơn 3.600 tấn condensate (đạt 115% kế hoạch 6 tháng). Trong quá trình vận hành an toàn và ổn định, nhà còn tạo ra một lượng nhất định sản phẩm phụ là khí có tên permeate gas (khoảng 84.000 m3/ngày).

PVCFC và PV GAS tiến hành Lễ ký kết mua bán khí permeate gas

PVCFC và PV GAS tiến hành Lễ ký kết mua bán khí permeate gas

Nhận thấy nguồn khí này có thể tái sử dụng, PV GAS đã phối hợp với PVCFC nghiên cứu các giải pháp để có thể thu hồi toàn bộ lượng khí permeate gas này, nhằm tận dụng tối ưu công suất và sản lượng khí về bờ, tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên quốc gia.

Hiện thực hóa hướng đi mới, hai bên đã tiến hành đàm phán và thống nhất ký hợp đồng mua bán khí permeate gas từ Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau. Dự kiến, 2 bên có thể hoàn thành các công việc cần thiết để bắt đầu cấp khí từ cuối năm 2018, triển khai phương án tận dụng nguồn permeate gas từ Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau để chuyển thành nhiên liệu phục vụ cho Nhà máy Đạm.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện lãnh đạo 2 bên đều khẳng định hợp đồng mua bán khí permeate gas từ Nhà máy Xử Lý Khí Cà Mau một lần nữa đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa PV GAS và PVCFC.