Tổ Chức Các Chương Trình Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Các Đơn Vị Của PV Gas

Phát triển và tôn vinh văn hóa doanh nghiệp, đề cao thương hiệu trong các hoạt động chuyên môn và xã hội – đó là chương trình được ưu tiên bằng nhiều hình thức tổ chức tại các đơn vị trực thuộc và thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Tổng

Read More