Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam Ký Kết Các Hợp Đồng Phát Triển Dự Án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Chiều ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng mua bán khí (GSPA) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các Chủ mỏ Lô 05-1b & 05-1c, Hợp đồng đấu nối (TSA) giữa các Chủ mỏ Lô 05-1b&c và PetroVietnam Gas (PV Gas); Hợp đồng bán khí (GSA) giữa

Read More
Hoàn Thành Công Tác Bảo Dưỡng Sửa Chữa Hệ Thống Chế Biến Khí Tại Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố

Nhằm đảm bảo an toàn, duy trì độ tin cậy tuyệt đối, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức đợt bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) toàn bộ hệ thống chế biến khí tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (GGP Dinh Cố) –cơ sở thuộc sự quản lý của KVT.

Read More
Hoàn Thành Công Tác Bảo Dưỡng Sửa Chữa Hệ Thống Chế Biến Khí Tại Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố (BR-VT)

Nhằm đảm bảo an toàn, duy trì độ tin cậy tuyệt đối, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức đợt bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) toàn bộ hệ thống chế biến khí tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (GGP Dinh Cố) – cơ sở thuộc sự quản lý của

Read More