PetroVietnam Gas Đứng Thứ 3 Trong Top 1000 Doanh Nghiệp Nộp Thuế TNDN Lớn Nhất 2017

1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2017 vừa được Tổng cục Thuế Việt Nam công bố, trong đó, nhiều doanh nghiệp ngành Dầu khí tiếp tục nằm trong nhóm những doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất, đặc biệt Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV

Read More