PV GAS tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong năm 2024

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” trong tình hình mới, năm 2024, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 với nhiều chương trình phong phú, thiết thực.

Năm 2024 chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của PV GAS tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” và “Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong công nhân, lao động ngành Dầu khí; và trực tiếp thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban VSTBPN của Tập đoàn.

Trong đó, Ban VSTBPN PV GAS tiếp tục tham mưu với Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty trong công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN; tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nữ cán bộ – công nhân lao động, đặc biệt là trong các ngày lễ kỷ niệm của phụ nữ và gia đình.

Khuyến khích, tạo điều kiện để nữ lao động tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ - tay nghề
Khuyến khích, tạo điều kiện để nữ lao động tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ – tay nghề

Các hoạt động tiêu biểu định hướng tổ chức trong năm là: phối hợp với Công đoàn PV GAS (PetroVietnam Gas) chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; cuộc thi “Duyên dáng Áo dài PV GAS” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình vào tháng 6/2024; các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2024 đến ngày 15/12/2024; tổ chức tọa đàm, giao lưu và nói chuyện nhân dịp Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11; tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn Tổng công ty;…

Xây dựng tập thể lao động nữ tự tin, năng động, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp
Xây dựng tập thể lao động nữ tự tin, năng động, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp

Cùng với đó, Ban VSTBPN PV GAS sẽ rà soát và kiện toàn nhân sự phù hợp với công tác tái cấu trúc Tổng công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hoạt động VSTBPN, bình đẳng giới; tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác nữ công và công tác VSTBPN kết hợp nghiên cứu thực tế giáo dục truyền thống cách mạng và văn hóa Dầu khí;… Các chương trình hoạt động trong năm sẽ được tổng kết, báo cáo, đánh giá hiệu quả và rút ra những kinh nghiệm triển khai; đồng thời tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động để tiếp tục phát triển công tác bình đẳng giới, VSTBPN tại PV GAS.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).