PV GAS TRADING về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến thiết lập kỷ lục sản lượng kinh doanh cao nhất trong 16 năm hình thành và phát triển

Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PV GAS TRADING) – ông Nguyễn Phúc Tuệ cho biết, đến tháng 10/2023 Công ty đã cán đích sớm tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, báo hiệu một năm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, tiếp đà tăng trưởng ấn tượng và thiết lập những kỷ lục mới.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PetroVietnam Gas có các công ty thành viên.      

Về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2023, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, tác động sâu rộng đến thị trường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), song với quyết tâm cao độ và ý chí bền bỉ của lãnh đạo và tập thể người lao động kinh doanh khí, PV GAS TRADING đã hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng đột phá, hoàn thành sớm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ông Nguyễn Phúc Tuệ – Giám đốc PV GAS TRADING nỗ lực chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức cao toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Tính đến tháng 10/2023, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh theo kế hoạch năm, trong đó nổi bật là sản lượng kinh doanh đã về đích trước 3 tháng 13 ngày, đạt 1,800 triệu tấn vào ngày 17/09 và vào ngày 16/10, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu 28.770 tỷ, về đích trước 2 tháng 15 ngày.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2023

Tiếp tục đà kinh doanh và nỗ lực tối đa trong 2 tháng còn lại, PV GAS TRADING dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức cao toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tăng trưởng toàn diện so với năm 2022. Tổng sản lượng kinh doanh LPG ước đạt 2,440 triệu tấn, vượt 36% kế hoạch năm, tăng trưởng 20% so với năm 2022, xác lập mốc kỷ lục sản lượng kinh doanh cao nhất qua 16 năm hình thành và phát triển của PV GAS TRADING.

Ở mảng kinh doanh nội địa, sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 1,585 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch năm, tăng trưởng 3% so với năm 2022, trong khi tổng nhu cầu thị trường cả nước chỉ tăng dưới 1%. Hiện nay, PV GAS TRADING đang chiếm lĩnh khoảng 70% thị phần bán buôn LPG toàn quốc, tăng 2% so với năm 2022.

Ở mảng xuất khẩu, sản lượng xuất đi thị trường nước ngoài ước đạt 225 nghìn tấn, vượt 18% so với kế hoạch, tăng trưởng 5% so với năm 2022. Ở mảng kinh doanh quốc tế, sản lượng giao dịch ước đạt 630 nghìn tấn, bằng 3,6 lần so kế hoạch năm và 2,2 lần so với thực hiện năm 2022.

PV GAS TRADING đang chiếm lĩnh khoảng 70% thị trường bán buôn LPG toàn quốc.

Doanh thu năm 2023 của PV GAS TRADING ước đạt 37 nghìn tỷ, vượt 29% kế hoạch năm, trong đó cơ cấu doanh thu đến từ thị nước ngoài có sự chuyển dịch rõ nét, tăng trưởng mạnh từ 24% năm 2022 lên 35% năm 2023. Trong thời gian còn lại của năm, PV GAS TRADING đang hết sức tập trung vào công tác quản trị biến động thị trường, giá CP, hàng tồn kho, tỷ giá để quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.