Điều hành sản xuất tại KĐN

Công ty Vận Chuyển Khí Đông Nam Bộ Triển Khai Nhiều Giải Pháp Thiết Thực

Theo báo cáo tình hình kinh doanh sản xuất 6 tháng đầu năm, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí, sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ đạt 103% kế hoạch nửa đầu năm 2018.

Hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu 2018

KĐN đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính được Tổng công ty Khí Việt NamPetrovietnam Gas (PV GAS) giao phó. Với các công tác sản xuất, tiếp nhận và tiêu thụ khí tiếp tục được duy trì an toàn, ổn định và chặt chẽ. Công ty đã phối hợp tốt với Ban Điều độ khí PV GAS và khách hàng Hệ thống khí Nam Côn Sơn (NCS) nhằm cung cấp khí tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ, nhất là trong đợt cao điểm mùa khô; đồng thời phối hợp tốt với các chủ mỏ trong Hệ thống khí Cửu Long, Vietsovpetro, Ban Điều độ khí, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và các khách hàng trong công tác thu gom, nén, vận chuyển khí để tối ưu và hiệu quả trong các công tác an toàn, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các giàn nén, công trình biển…

Điều hành sản xuất tại KĐN

Điều hành sản xuất tại KĐN

Bằng những nỗ lực đó, KĐN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) tiếp nhận khí với sản lượng 4.257,5 triệu m3, đạt 103,3% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm và tiêu thụ khí 4.167,5 triệu m3, đạt 103,7% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khí NCS huy động trung bình đạt 18,4 triệu m3/ngày, cao hơn 0,4 triệu m3/ngày so với cùng kỳ năm 2017. Lượng khí Cửu Long về bờ khoảng 4,4 triệu m3/ngày, tương đương 91,9% cùng kỳ năm 2017.

Do công tác sản xuất đạt kết quả tốt và giá dầu thế giới tăng so với kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2018, KĐN đạt doanh thu 17.902 tỉ đồng, đạt 111% so với KH 6 tháng và bằng 59% KH năm 2018.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, KĐN đã xây dựng kế hoạch, thực hiện quyết liệt và kiểm soát chặt công tác tiết kiệm – tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và quản lý. Qua 6 tháng đầu năm, tổng số tiền tiết giảm của KĐN lên tới 8,2 tỉ đồng, vượt KH 6 tháng (trong đó, tiết giảm trong công tác bảo dưỡng sửa chữa 6,6 tỉ đồng, công tác quản lý 1,6 tỉ đồng).