Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của PVN

PV GAS Dẫn Đầu Các Đơn Vị Hoàn Thành Xuất Sắc Kế Hoạch PVN

Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là một trong 10 đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu: sản lượng sản xuất, doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế và nộp Ngân sách Nhà nước.

PV GAS hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

Cụ thể, về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khí, Petrovietnam Gas đã sản xuất và cung cấp đạt 5.151 triệu m3 (khí ẩm vào bờ 5.321 triệu m3), bằng 105% kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.

Ngoài ra, Condensate đạt 49.755 tấn, bằng 156% kế hoạch 6 tháng và bằng 80% kế hoạch năm (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017). Và LPG đạt 710.072 tấn, bằng 126% kế hoạch 6 tháng và bằng 63% kế hoạch năm (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017). Cùng với đơn vị thành viên, sản lượng LPG cung cấp ra thị trường trong 6 tháng đạt 861.362 tấn.

Tổng doanh thu đạt 37.024 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch 6 tháng và bằng 66% kế hoạch năm (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017). Lợi nhuận trước thuế đạt 6.602 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch 6 tháng và bằng 82% kế hoạch năm (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.323 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch 6 tháng và bằng 83% kế hoạch năm (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017). Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.534 tỷ đồng, bằng 165% kế hoạch 6 tháng và bằng 87% kế hoạch năm (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017).

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của PVN

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của PVN

Các công tác liên quan An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Bảo vệ triển khai hiệu quả; Phối hợp/tổ chức với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc kiểm tra, tuần tra đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khí; hoàn thành các chương trình làm việc với các đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng; Các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

Các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của PV GAS nhìn chung hoạt động ổn định; các công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; ký kết và thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí; không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng, sản lượng khí cung cấp.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chủ yếu tập trung vào vận chuyển khí bằng đường ống, sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, bọc ống… Các dịch vụ luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của khách hàng và đóng góp vào doanh thu của PV GAS trên 4.017 tỷ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu (cung cấp cho các đơn vị trong ngành chiếm 66%).

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt và nhịp nhàng giữa các đơn vị bạn từ thượng nguồn đến hạ nguồn, có thể nói PV GAS đi đúng hướng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm.