Công đoàn Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Duy trì và nâng cao phúc lợi cho người lao động

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và người lao động, trong suốt nhiều năm qua, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) luôn đảm bảo an ninh, an toàn liên tục vận hành các công trình khí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả

Read More
PV GAS cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đảm bảo cấp khí tối ưu, hiệu quả và an toàn

Vào những ngày tháng 4 khi mùa khô đang đến, nhu cầu khí cho sản xuất điện tăng cao, Tổng công ty Khí Việt Nam – PETROVIETNAM GAS (PV GAS) đã tổ chức Hội thảo về vận hành hệ thống Khí – Điện giữa PV GAS và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc

Read More